BHV nuchter gezien

B-H-V nuchter gezien.

Willy Degheldere - Brugge

Buitenlanders zien de heisa om B-H-V met toenemende verbazing aan. Als de Vlamingen in en rond Brussel wegtrekken en in hun plaats komen daar Franstaligen wonen, wat is er daar mis aan? En wat kan men daar tegen doen? De Franstaligen verbieden? Inderdaad is Brussel en omstreken oorspronkelijk Vlaams gebied dat de Vlamingen al jaren verlaten. Waarom? Als er uiteindelijk 90 % Franstaligen wonen, kan men toch niet verlangen dat ze Nederlands moeten leren, enkel omdat ze op zogenaamd Vlaams gebied wonen? Als vreemdtaligen een volstrekte minderheid zijn, moeten ze de landstaal leren en spreken en schrijven, maar toch niet als de oorspronkelijke bewoners de streek al jaren ontvuchten. De Vlamingen hebben de komst van de Franstaligen nog vergemakkelijkt door van in het begin géén strenge eisen te stellen dat ze zich moesten aanpassen en de streektaal gebruiken. Het omgekeerde doet zich toch niet voor. Als Vlamingen in groot getal een Waalse gemeente bewonen, dan spreken ze gewoon Frans en passen ze zich aan. In Mallorca wonen een miljoen Duitsers, maar toch hebben ze van dat eiland nog niet de zoveelste Duitse deelstaat van gemaakt.