Vaargeul

Print
Een jonge sociaal assistente had een mooie betrekking, maar zegde die op. Het werk lag haar niet. Ze zou een jaar bedenktijd nemen om de juiste richting in haar leven te vinden. Een jonge man was niet gelukkig in zijn werksituatie en zocht een oplossing.
Zijn vriendin had schrik dat hij een beslissing zou nemen die haar niet lag. Soms hebben we veel tijd nodig en rust om naar binnen te luisteren naar wat nu echt de oriëntatie van ons leven is. En het is mooi dat mensen daar werk van maken. Daarvoor moeten we dieper dan het niveau van onze grillen weten te luisteren. Zeeschepen die de Schelde opvaren naar Antwerpen lopen het gevaar op een zandbank te varen. De vaargeul tussen de zandbanken is aan de oppervlakte onzichtbaar. Daarom vragen ze een loods, die de vaargeul tussen de zandbanken kent. Zo kunnen we ook spreken van de vaargeul van ons leven. Die is aan de oppervlakte niet zichtbaar. We moeten diep peilen om de vaargeul te volgen. Jezus zegt dat de weg die naar het leven leidt smal is en dat we goed moeten opletten om die te vinden