Belgocontrol vreest zonder herfinanciering faillissement in 2014

Print
Belgocontrol vreest zonder herfinanciering faillissement in 2014

Belgocontrol vreest zonder herfinanciering faillissement in 2014

Zonder structurele herfinanciering zal Belgocontrol "vanaf 2014 zijn financiering niet meer kunnen verzekeren". In een brief aan de regering trekken de toplui van de beheerder van het Belgisch luchtruim aan de alarmbel.

Het schrijven dateert van 7 mei.

Gedelegeerd-bestuurder Jean-Claude Tintin en voorzitter Charles-Louis d'Arenberg stippen er de moeilijke financiële toestand van Belgocontrol in aan. Het autonoom overheidsbedrijf sloot 2012 af met een verlies van 13 miljoen euro. Het hoopt bij de banken een kaskrediet van 5 miljoen euro los te weken. Dat moet de noden tijdens het derde trimester van 2013 dekken. "Zonder bijkomende verslechtering van het luchtverkeer of uitzonderlijke gebeurtenis" zou Belgocontrol stand moeten kunnen houden. "Zonder structurele oplossing voor onze financiële noden van de regering en de onmogelijkheid voor het bedrijf om een vergoeding te kunnen krijgen voor het geheel van verplichte geleverde diensten, zal Belgocontrol vanaf 2014 zijn financiering niet meer kunnen verzekeren", luidt het daarentegen. Tintin en d'Arenberg vragen dringend maatregelen en stellen te voorlopigen titel voor dat een in de begroting voor volgend jaar een functioneringstoelage van 25 miljoen euro wordt voorzien. Zoniet zou een staatsgarantoe misschien toelaten een privéfinanciering te verkrijgen. De financiële problemen bij Belgocontrol zijn niet nieuw. Ze houden onder meer verband met de Europese regels die voorschrijven dat de luchtcontrole voor officiële vluchten gratis moet gebeuren en er passeren nogal veel van die vluchten langs Brussel. Daarnaast worden ook de vergoedingen van de luchthaven van Zaventem niet meer geïndexeerd sinds 2001. Tot slot wordt over de financiering ook communautair gebakkeleid, waarbij de concurrentie tussen de luchthavens. In het noorden van het land vinden sommigen dat de Waalse luchthavens een te kleine vergoeding betalen in vergelijking met Zaventem.