Innovatie

Print
Innovatie

Innovatie

Hoewel voor het grote publiek onbekend, speelt het Vlaams Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) een belangrijke rol in het innovatiebeleid van de Vlaamse Regering. Het formuleert aanbevelingen en het bestudeert de effectiviteit van de Vlaamse Innovatie-initiatieven. Daarnaast kent het agentschap jaarlijks ruim 300 miljoen euro Vlaams belastinggeld toe aan bedrijven en universiteiten die innovatieve projecten opzetten.
De voorbije jaren kwam het kroonjuweel van het Vlaamse innovatieve beleid meermaals onder vuur te liggen. Zo kreeg het IWT in 2010 en 2011 te kampen met zware betalingsachterstanden. Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten zei toen al dat het IWT nood had aan een verfijnde, gedetailleerde cashplanning. Er werd zelfs een actiecomité opgericht om de interne procedures te verfijnen zodat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de financiële rapportering er snel op vooruit zou gaan.

Dat is helaas nog onvoldoende gebeurd. In een audit over het boekjaar 2012, die Vlaams parlementslid Lode Vereeck kon bemachtigen, maakt bedrijfsrevisor Callens, Pirenne en Co brandhout van het financieel beheer van het IWT. De revisor stelt dat het niet mogelijk is om na te gaan of de financiële rapportering wel een juist beeld geeft van de realiteit bij het IWT.

Er zijn nog altijd geen afdoende interne procedures voor de opvolging van langlopende subsidiedossiers of voor de terugvordering van steun aan bedrijven die de voorwaarden niet hebben gerespecteerd. Verantwoordelijkheden en functiebeschrijvingen zijn onvoldoende vastgelegd en er is geen enkel zicht op de omvang van toekomstige verplichtingen. Het IWT lijkt dus niet in staat om zijn werking zelf financieel op te volgen, laat staan te evalueren en bij te sturen.

De raad van bestuur en het directiecomité weten dus wat hen te doen staat. Dat geldt ook voor de Vlaamse regering, die elk jaar ruim 300 miljoen euro op tafel legt. Van een overheidsinstelling zoals het IWT verwachten we dat ze zorgzaam omspringt met belastinggeld. Een transparant en accuraat financieel systeem om de besteding van die middelen te kunnen opvolgen en evalueren, is daarbij onontbeerlijk.

Er zijn dus doortastende acties nodig. En die komen er ook, zo bevestigen minister Ingrid Lieten als het IWT zelf. Feit is dat het IWT sinds zijn oprichting in 1991 van groot belang is geweest voor de transformatie van onze Vlaamse industrie. Vraag dat maar aan de vele bedrijven en onderzoeksinstellingen die al steun ontvingen. Niemand heeft er baat bij om dit kind - hoewel al 22 jaar oud - met het badwater weg te gooien.

Yves Lambrix