"Verzet me koppig tegen afbraak index"

Print

Europa vraagt om het afschaffen van de loonindex, maar minister Johan Vande Lanotte blijft zich daar koppig tegen verzetten. Want door de index kan iedereen meegenieten van de welvaart. Hij wil er voor zorgen dat de prijzen minder snel stijgen, en over een periode van zes jaar de loonlasten verlagen.

Dat zal de loonkloof verlagen. Ook al vraagt dat veel inspanningen. Vande Lanotte gelooft in het plan van zijn partijgenoot en staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez om zes miljard euro te halen uit het 'zwarte circuit'. Er valt geld te recupereren bij het bestrijden van fraude. dat is moeilijk, maar het is wel mogelijk.