Vissers Schulensmeer publiceren hun vangstresultaten in een mooie brochure

Print
Vissers Schulensmeer publiceren hun vangstresultaten in een mooie brochure

Vissers Schulensmeer publiceren hun vangstresultaten in een mooie brochure

Schulen

Herk-de-Stad -

Vorige week vrijdag 17 mei hield het bestuur van de Verenigde Vissers Schulensmeer vzw (V.V.S.M.) hun algemene vergadering. In het Natuureducatief Centrum 't Vloot waren heel wat hengelaars present. Tijdens het voorbije seizoen (van juni tot oktober 2012) werd er veel vis gevangen.

Het Schulensmeer is het grootste binnenmeer van Vlaanderen (95 ha). Men schat dat er minstens 38 ton vis in het Schulensmeer rond zwemt. Tijdens de vergadering werd ook het nieuw visreglement openbare visserij 2013 voorgesteld.

In 1999 startte V.V.S.M. met een eigen hengelvangstregistratie. Deze registratie moet een inzicht geven in de visbestanden van de vangbare soorten op het Schulensmeer. De vissers wordt gevraagd hun vangresultaten te noteren. Deze informatie wordt gebundeld en ter beschikking gesteld aan de overheidsdiensten voor de openbare visserij. De overheidsdiensten kunnen mede met deze resultaten initiatieven nemen omtrent o.a. bepoting of herintroductie van de verdwenen soorten.

In totaal werden in 2012 liefst 2749 geregistreerde vissen gevangen, zo lezen we in de brochure van V.V.S.M. De Blankvoorn maakt met 87 % het overgrote deel uit in het totaal van de vangsten, gevolgd door de Brasem en de Baars. De Europese meerval is de grootste zoetwatervis in onze contreien. Het langste gevangen exemplaar op het Schulensmeer was om en bij de 1,80 m.

Voor de vissers is de Aalscholver al langer een doorn in het oog. Momenteel verblijven een 100 tal Aalscholvers op het groot eiland. Voor het eerst in jaren nestelen er ook 5 koppels aan de oostkant in de bomen, waarvan minstens 1 nest reeds jongen telt. In de Goeren in Linkhout broeden momenteel Blauwe reigers. Deze kolonie telt 80 nesten. Desondanks is het Schulensmeer een visparadijs voor elke visser en in elke discipline. Op 1 juni start het nieuwe visseizoen. Het bestuur van V.V.S.M. wenst elke hengelaar weer veel succes met hun hobby aan en op het Schulensmeer.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio