Het geluid van Q Music

Sedert een aantal weken is er een hype ontstaan over deze “wedstrijd” op Q-music, waarbij men een geluid dient te raden. Dit kan alleen via SMS aan 0.50 Euro/sms.

G.B.

Iedere 100e sms’er wordt teruggebeld en kan een gok wagen. De prijzenpot is al aangedikt tot 31.000 Euro, omdat ieder uur dat het geluid niet geraden is, er 100 Euro in de prijzenpot bijkomt. Ik luister niet naar Q-music, maar ik hoorde het geluid op het VTM-nieuws, en ik meende dit geluid te herkennen. Ik heb mij laten verleiden tot een 4-tal SMS-berichten, tot ik tot de conclusie kwam dat het hier louter om geldklopperij vanwege Q-music gaat.

Ik weet niet hoeveel SMS-en Q-music per uur ontvangt, maar het zijn er meerdere duizenden.

Dit betekent evenzoveel maal 0.50 Euro op de bankrekening van Q-music. Er is geen enkele

controle mogelijk, zodat het niet uit te sluiten is dat deze zender de 100e SMS leest, en indien hierop het goede antwoord voorkomt, deze SMS vervangt door een ander bericht met een fout antwoord, waarna de afzender in de uitzending zijn foute antwoord kan geven.

De duizenden SMS-en die binnenkomen worden niet eens bekeken, maar dienen uitsluitend om à 0.50 Euro/SMS de kas van Q-music te spijzen, waarna Q-music met een “smile”

31000 Euro kan beloven aan diegene die het goede antwoord geeft.

Door de ontstane “hype” krijgt deze zender een onbeschrijflijk reclameplatform, en heeft er alle belang bij om dit geluid zolang mogelijk onopgelost te laten (en een lucratieve poenschepperij op de kap van brave mensen die enthousiast blijven SMS-en.)

Q-music volgt hiermee de verfoeilijke trend van de onnozele TV-raadspelletjes van VT4

waar je aan de hand van enkele gegeven letters het juiste te zoeken woord moet raden, en dit door te bellen naar een duur 0900-nummer. De opgave is zo onnozel simpel, dat ieder weldenkend mens in een oogopslag het juiste woord ziet staan. (genre : 3 letters gegeven APA en we zoeken een exotisch dier.) Het programma wordt “opgefleurd” door de lulligste prietpraat van domme zogenaamde presentatoren, wiens taak erin bestaat om zoveel mogelijk mensen ervan te overtuigen dat ze moeten bellen, en de prijzenpot in de wacht kunnen slepen.

Er is niet veel fantasie nodig om te doorzien dat het VT4 enkel te doen is om het geld van het telefoontje van de kijker.

Ik vraag mij af of er niemand is die deze vorm van onrechtstreekse oplichting doorziet en hieraan een halt kan toeroepen door wettelijke stappen te ondernemen (Politici, Testaankoop, enz.)

Dit is even erg als de wansmakelijke praktijken van de “gratis” beltonen van bijv. Moustik

in (alweer) VT4-reclamespots. (Deze kosten geld, maar blijkbaar is de winst ruim genoeg)

In kleine letters onder aan het scherm wordt in vogelvlucht gemeld dat je je door te SMS-en een abonnement laat aansmeren van 8 Euro per maand.

Blijkbaar heeft de TV en radio geen schaamtegevoel. Arm Vlaanderen.

P.S. : Het geluid van Q-music is volgens mij het braden van een ei in een braadpan.