BHV: rechtsbeginselen en journalistieke eerlijkhei

Toen het Vlaams Blok veroordeeld werd, waren alle politieke partijen, en niet in het minst de PS van Di Rupo, het er roerend over eens dat dit vonnis onverkort van kracht werd op datum van de uitspraak met alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van dien.

Ir. Ludo Segers - Ham

Blijkbaar hebben diezelfde politieke partijen, en dan in eerste instantie alle franstalige maar evenzeer SPa en VLD (tesamen met hun kleine splinterfrakties) er nu, m.b.t. een vonnis waarbij grondwetsbeginselen in het geding zijn, er een nieuwe interpretatie op gevonden.

Eerst en vooral wordt "onderhandeld" over een duidelijk en direct tegenstelbaar vonnis en dit gedurende maanden. En vervolgens als die onderhandelingen niet leiden tot een "eerbaar compromis" met blijvende "voorrechten" voor de franstaligen dan besluiten deze politici maar doodleuk om verder te regeren en "het probleem" in de koelkast te stoppen want een onoverkomelijk probleem en de tijd is er nog niet rijp voor.

In het licht van het respect voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de afdwingbaarheid van rechterlijke vonnissen is dit een ongehoord spektakel.

M.b.t. de rechtlijnigheid van politieke partijen in hun verklaringen, motiveringen en gedragingen is dit een mooi voorbeeld van "windhaan"gedrag, omdat dit vonnis nu voor henzelf niet welgelegen komt. Hoe diep kan men nog vallen...

Wat daarbij het meeste stoort is dan steeds maar opnieuw die dooddoener "dat de mensen niet wakker liggen van het probleem van B-H-V". Dit refrein wordt vervolgens door de hele Vlaamse pers eenstemmig en in koor meegezongen, via allerhande motiveringen, gedachtenkronkels, en peilingen. De laatste peiling die in uw krant daarbij wordt gepubliceerd en uw opinie van vandaag, is daarbij de druppel die de emmer doet overlopen.

't Is intriest maar het taalprobleem zoals zich dat concreet manifesteert rond B-H-V is slechts het gevolg van een etterende zweer die openbarst. Respect voor algemene rechtsbeginselen wordt door de heren politici gewoon

overboord gekieperd en dit wordt door de media duidelijk onderbelicht. En

waarom? Omdat dit ernstig uitdiepen op een begrijpbare manier voor al uw

lezers, lang niet zo mediageniek is als het spektakel dat nu wordt

opgevoerd door die heren politici. Bovendien zou dit de hypocrisie die hier

wordt tentoongesteld door de huidige coalitie sterk in de verf zetten,

zonder daar al te veel bij te moeten nadenken. Besef wel dat de functie van

eerlijke voorlichting en onafhankelijkheid even essentieel is voor uw

verkoopscijfers, maar dan op basis van geloofwaardigheid op langere

termijn.

Heeft u zich in alle eerlijkheid wel eens deze volgende vraag gesteld;

diezelfde heren politici vragen nu doodleuk om nog verder te mogen regeren.

Wat mag en kan ik dan als rechtsonderhorige inwoner en kiezer nog aan

ernstig juridisch sluitende en onderbouwde besluiten verwachten van

dergelijke politici die zich verheven voelen boven de wet en de rechtspraak

en daarbij zelfs onrechtstreeks steun zoeken bij het Hof?

Dit tart werkelijk alle verbeelding en blijkbaar geen haan die daar naar

kraait...want 't zijn toch maar de Vlamingen die er uiteindelijk de dupe

van zijn. Benoemde men vroeger zo een systeem niet met een zeer vies woord

: "APARTHEID"? Werd dat in het verleden niet massaal verguisd door onze

Vlaamse pers?