Beslissingen schepencollege 16 mei

Print

Riemst

Riemst -

DIAKENWIJDING THIERRY HOUBEN DD 30/06/2013

Op zondag 30 juni a.s. om 14.30 u. vindt in de kerk van Kanne de diakenwijding plaats van dhr. Thierry Houben.

GEMEENTE WIL KERKHOF ZUSSEN UITBREIDEN

Het schepencollege gaat over tot het indienen van een aanvraag stedenbouwkundige vergunning op naam van het gemeentebestuur van Riemst, voor het uitbreiden van het kerkhof in Zussen.

Reden is plaatsgebrek.

De bedoeling is dat de uitbreiding een karakter van een groene zone krijgt waarin graven en grafkelders door elkaar geplaatst worden en waar de afmetingen van de stenen gelimiteerd zijn.

Er worden zones voorzien voor urnenkelders, columbaria en asverstrooiing.
De uitbreiding wordt geen kopie van het bestaande gedeelte maar moet een eigentijdse versie van een kerkhof worden waarbij er een naadloze overgang gevormd wordt tussen beide delen.

De inrichting van het kerkhof is onderhoudsvriendelijk en afgestemd op het gebruik van alternatieve onkruidbestrijdingsmiddelen.

MULTIMOVE PROJECT VOOR 3- TOT 8-JARIGEN

Doel van dit project is een breed bewegingsaanbod voorzien voor kinderen van 3 - 8 jaar. Het gemeentebestuur krijgt hiervoor een subsidie van 1.400 euro.
Het Multimove programma leert de kinderen in een periode van 30 weken 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan.
De gemeentelijke dienst Sport zal dit concreet als volgt aanpakken:

1. kleuters
Voor de doelgroep 3 tot 6 jaar gaan we de lessen kleuterturnen (nu op di. en do.) omvormen tot "Multimove" lessen. Op dinsdag blijft de samenwerking met de kinderopvang "Ukke Puk" bestaan en nemen de kleuters in de opvang verplicht deel aan het project. Hier staat geen limiet op het aantal deelnemers (momenteel komen er een 20-tal kleuters turnen).

Op donderdag is er een limiet van maximaal 15 deelnemers.

2. 6 - 8 jarigen
Voor de doelgroep 6 tot 8 jaar wordt het uurtje (13.30 u. - 14.30u.) “Snacks” (=Sportieve Naschoolse ACtieve KidS) op woensdagnamiddag omgevormd tot een "Multimove" uurtje. Ook hier blijft de samenwerking met de kinderopvang "Ukke Puk" bestaan. De kinderen van het 1ste en 2de lj. krijgen een "mulimove" les, de kinderen van 3de - 4de - 5de - 6de lj. krijgen gelijktijdig hun "Snacks" les.

NIEUWE COORDINATOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

In zitting van het schepencollege dd.02/05/2013 werd mevrouw Straetemans Noortje aangesteld als coördinator buitenschoolse kinderopvang met een prestatie van 38/38 uren per week in contractueel dienstverband. Ze volgt Liesbeth Emonds die bij vzw Mané een nieuwe uitdaging vond.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio