BHV

In de Belgische " zogenaamde " democratie is er maar 1 oplossing om de B H V – soap op te lossen nl : de Grondwet toepassen . Robert Senelle, Grondwet specialist, is deze mening eveneens toegedaan. Het huis Cobourg en haar duurbetaalde doch vooral hypocriete oplichter " Blauwe Marionet Verhofstadt " hebben de Grondwet nu evenwel verkracht.

Rogier Vandenbussche - Boortmeerbeek

Destijds nam premier Leo Tindemans, de moedige beslissing om te vermijden dat de Grondwet tot een vodje papier zou worden herleid. Albert II en oppermeester-leugenaar Verhofstadt hebben de Grondwet nu effectief tot een vodje papier herleid. Komt daarbij dat Albert II eens te meer zijn boekje te buiten is gegaan door " openlijk partij te kiezen ". Rekening houdend met wat vooraf gaat zou ik alle Vlamingen willen oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Wanneer het Koningshuis en de Regering de Grondwet met de voeten treden moeten wij als Vlamingen bijvoorbeeld geen belastingen , verkeersboetes e.a. meer betalen. Daar boven op komt, na 6 jaar regeringsbeleid te hebben gefaald, het excuus om nu de sociaal economische problemen aan te pakken. Mag ik het geheugen van Verhofstadt even opfrissen : zijn burgermanifesten, DHL, zijn objectief om 200.000 bijkomende arbeidsplaatsen te realiseren, de dossiers van de brugpensioenen, de vergrijzing, en de sociale zekerheid die reeds lang van de baan hadden moeten zijn …. En vele andere ….