Kiekens

De hele heisa rond BHV bewijst nog maar eens één zaak: Vlamingen zijn ongelooflijke kiekens. Ik ben het helemaal eens met Erik Donckier die vraagt om het nu maar eens hard te spelen maar helaas dat durven ze niet. Ze zouden wel eens kunnen uitgescholden worden voor onverdraagzame egoïsten en taalracisten. Dat ze ondertussen voor Piet Lul staan deert ze blijkbaar niet, nochtans wisten ze vooraf dat het buigen of barsten was. BHV is op zich misschien niet zo belangrijk maar het bewijst wel dat de Vlamingen ten eeuwigen dage overgeleverd zijn aan de goodwill van de Franstaligen. Dit besef gaat leiden tot een verharding van de confrontaties tussen de twee gemeenschappen Tenslotte zullen de Vlamingen alleen nog iets kunnen beslissen met de toestemming van de Franstaligen, ook al gaat het om de eigen centen. De dag dat dit ten volle tot de traag van begrip zijnde Vlamingen zal doordringen zal het kot te klein zijn. Ik begrijp ook de uitspraak van het Arbitragehof niet als ze een datum plakt op de regeling. Als de situatie ongrondwettelijk is dan dient ze mijns inziens geregeld voor de verkiezingen zoniet zijn deze ongrondwettig en dus ongeldig.

Maurice Reekmans - Bree