Het einde van België

Men hoeft al lang géén glazen bol meer om na te gaan in hoeverre de houdbaarheidsdatum van ons Belgisch samenlevingsmodel stillaan is vervallen.

Rob De Wispelaere - Houthalen-Oost

Wat zich momenteel voor onze ogen afspeelt, is het intrieste bewijs dat het verplicht samenleven van 2 totaal verschillende volkeren een normaal werkende democratie onmogelijk maakt!

Waarom wordt van deze politieke impasse géén gebruik gemaakt om een bindend referendum te organiseren onder de Vlaamse bevolking; Splitsen: JA of NEEN?

Ik ben er stellig van overtuigd dat een overgrote meerderheid van de Vlamingen ronduit positief staat tegenover het gewraakte splitsingsvoorstel. Laat dus de democratie werken zoals het hoort, heb respect voor uw kiezers...