Kleine bange Vlaming

Waar zijn onze grote Vlaamse politiekers van weleer gebleven ?

Pierre Vermeulen - Meeuwen-Gruitrode

De politiekers die, in één vinger, meer politieke stuurmanskunst bezaten dan al de huidige cafélallers van de paarse regering samen, zij kende en waardeerde de verzuchtingen van hun volk.

Hoe durft " dat jônk " van een Verhofstadt, samen met de leiders en onderhandelaars van VLD en Sp.a, die allen, zelfs nog de week vòòr het indienen van het voorstel ( wat voor een voorstel ! )en in hun regeringsverklaring, bij het vormen van de Vlaamse regering, de kiezers via alle mogelijke kanalen beloofden B.H.V. onverwijld te splitsen, zonder tegenprestaties toe te staan, een voorstel ter goedkeuring durven op tafel leggen waarbij men weereens " Di Rupo "bijna half Brabant ten geschenke aanbiedt en waardoor wij Vlamingen nog een hoop meer geld zouden moeten overdragen aan Walonië.

Gelukkig heeft Spirit daar een stokje voorgestoken anders was dat voorstel nog goedgekeurd geworden ook, en dan maar enthousiast handenklappend op de banken. Dat er weliswaar geen spitsing komt was voor hen maar bijzaak, als ze de burgers maar een rad voor de ogen konden draaien door de schijn te wekken dat zij het Vaderland gered hadden met de regering in het zadel te houden (Dank zij Spirit).

Waar blijft Steve Stevaert nu met zijn wi.....t konijn ? Hij had toch immers een mogelijke oplosssing in zijn hoed ?

Hij heeft ons, tegen onze wil in , met het migrante stemrecht reeds een mand " zwarte weduwen " cadeau gedaan, nu steekt hij een korf giftige langpuntslange in de regeringsmand van Yves Leterme, waarom denkt ge ? om zijn volk te dienen ? Neen, hij kijkt op tegen een Di Rupo en zo kan hij tweedracht zaaien in de Vlaamse regering om midden in bed liggen

Geef ons een België, een Vlaanderen om van te houden, met leiders als een Leterme die ons tot op heden nog niet teleurstelde

en spaar ons van die klein bang Vlamingen die het woord "non "

niet kennen of durven in de mond te nemen om de Walen het hoofd te bieden.