Splitsing van België

De Vlamingen die aannemen dat BHV begraven is tot 2007, vergissen zich. De bedoeling van Verhofstadt en van de andere Waalsgezinde Vlaamse ministers, en natuurlijk ook van de Waalse politici, is te wachten tot na de verkiezingen van 2007. Dat heeft hij in de Kamer aangekondigd. Zo zitten we al in 2011.

Hubert Spons - Tongeren

Afgezien daarvan, heeft de afwijzing van de splitsing van BHV ook een goede kant. Het etnische conflict tussen het Walendom c.s. en de Vlamingen is nog verscherpt, zodat meer Vlamingen gaan inzien dat de staat België moet opgeheven worden of minstens opgedeeld in twee staten in confederaal verband.

De Vlaamse politici mogen van mij BHV een tijd laten rusten. Op voorwaarde dat ze bij de bespreking op federaal niveau van de aangelegenheden die Verhofstadt belangrijk beweert te vinden (economie, sociale politiek, werkgelegenheid, gezondheidszorg), de Vlaamse eisen eerst opdrijven en vervolgens onverbiddelijk afdwingen.