Dromen over het Oeterdal

Print

Opoeteren

Maaseik -

Wandeling in het Oeterdal
================
Ik zie de bloei van bloemen en struiken,
Genietend van de schapenwolkjes hoog.
Ik ben soms even verrast als langoor plots verschiet,
En zie daar het bospad dat zo rustig ligt.

Ik zie de rijpe aren van het koren,
Ik voel de zindering over het heideland.
Hoor ik daar de fluiter niet?
Of zie de houtwal die aan gindse einder ligt.

Ik zie de dennen en de berken,
De glooiing van het dal.
En daar de veldkapel die niet stoort,
Ik voel de overheerlijke rust,die hier voor het rapen ligt.

Ik zie het half verdoken ven,
Omzoomt door groene lissen.
Iets verder links het molenrad,
En ook het kronkelend gaanpad er langsheen.

Ik zie de huizen van het dorp,
De trotse torenspits, die waakt en bidt.
Hier wandel je droomverloren,
Hier ben ik thuis, hier wandel ik het liefst.

Mathieu Meuwis , (opname voor weekendblad) groetjes.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio