Republiek Vlaanderen

Als men aan Franstalige kant zo verder gaat met extremistische voorstellen i.v.m. de faciliteitengemeenten enz, terwijl aan Vlaamse zijde eerlijke voorstellen aange-reikt worden door professoren-rechtsgeleerden, zoals Rimanque, en partijen ,rest ons niets anders te doen dan de Republiek Vlaanderen uit te lroepen met Brussel als hoofdstad, met afschaffing van alle faciliteiten en alle financiële transferts naar Wallonië.

J. Baerten - Spanje

De bedelaar die in het gezicht spuwt van degenen die hem verlonen, verdient geen aalmoes meer te krijgen.