Spirit niet akkoord met BHV-voorstel

Uiteraard kan men, aan Vlaamse zijde er niet mee akkoord gaan dat de Franstaligen de hand leggen op gemeenschapsmateries in de faciliteitengemeenten. Ik ga er van uit dat geen enkele partij dat kan aanvaarden, maar feliciteer Spirit met zijn stoere houding. Die gemeenten zijn Vlaamse gemeenten, deze materies behoren niet tot de faciliteiten, die overigens voorlopig zijn en onderworpen aan de voorschriften Peeters.Het kan niet dat, om zich in orde te stellen met de Grondwet, men alle andere wetten over boord zou gooien. Alle Vlamingen op één rij om dit te verhinderen!

J. Baerten - Spanje