Belgicistische lezersbrieven

De rubriek LEZERSBRIEVEN van HBVL-online heeft sinds enkele weken een amputatie ondergaan. De pro-Waalse, anti-Vlaamse commentaren over de splitsing van BHV zijn bijna helemaal verdwenen.

Hubert Spons - Tongeren

Beginnen de Belgische nationalisten te begrijpen dat hun achterhaalde standpunten bij de bewuste Vlamingen de vijandschap tegen België versterken, en bij de lauwe Vlamingen het besef doen ontstaan dat de zogezegd “extremistische” Vlamingen in werkelijkheid realisten zijn? Op mij heeft hun gebazel in elk geval dat effect gehad.

Als de unitaristen definitief afhaken, ben ik bereid onder allerlei schuilnamen hun redenaties ter verdediging van het vaderland over te nemen. Met de bedoeling en de hoop hun bijdrage tot de ontmanteling van België nog te overtreffen.