Klassejustitie

In zijn lezersbrief over BHV zegt auteur J.H. :" Nu heeft het grondwettelijk hof beslist dat Brussel-Halle-Vilvoorde moet gesplitst worden. Volgens Steve Stevaert is dat echter probleem 177. Gaat de politiek hier weer een mouw aan passen? Toch klassejustitie, zelfs voor de socialisten? einde citaat.

Michel Cremers - Zonhoven

Welnu, iedereen moet weten dat er niet alleen 'klassejustitie' bestaat. Maar er bestaat ook zoiets als 'standenjustitie'. Vraag dat maar eens aan Luc Huyse, auteur van het boek :"De mensen van het recht".

Trouwens auteur J.H. haalt zelf een sprekend voorbeeld aan van 'standenjustitie'. Hij zegt immers :" Maar ondertussen bleven de even onwettige bouwsels van mensen met veel meer geld wel staan."

Bovendien mag/moet iedereen weten dat sommige rode excellenties, door retroactieve truken, zelfs de plaats van de rechter durven in te nemen.

Dat moet je maar eens aan BIAC-baas Van den Bossche vragen. Die weet daar alles over.

Neen de "Alte kameraden", zijn niet te vertrouwen. En wie niet 'politiek' te vertrouwen is, is een incivieke deugeniet.