Paus Benedictus XVI

Een groot gedeelte van onze Belgische intellectuele kerkgemeenschap, of zij die menen dat te zijn heeft zich reeds over de nieuwe paus uitgesproken. Opvallend is dat zij zich niet als christenen met ge loof en vertrouwen hebben opgesteld en uitgezien naar de 265ste paus en hem ook niet als herder hebben ontvangen. De media deed handenwringend mee. Demoniseren deed ook hier reeds zijn intrede. Eerst was er Johannes Paulus die maar niet wilde sterven,onze eutanasie-wetten belachelijk maakte(er is nog recht op een natuur lijk sterven! !),de kerk niet meer kon(mocht) leiden,en de valabele kardinalen die hem konden opvolgen hoogst waarschijnlijk zou overleven! Tot veler opluchting: Johannes ging...En toen.......

Roger De Ruytter - Westvleteren

Het begon met onze kardinaal die een bombastische persconferentie belegde met opzienbarende punten,vooral hoe en wat de nieuwe paus zou moeten zijn én doen. Blijkbaar had de kardinaal geen vertrouwen in de Heilige Geest;maar zie De Geest werkte én waakte; en hoe!! Hij liet, zegt men, de paus verkiezen door een bijna unaniem kardinalencollege. Zeer tegen de zin van onze kardinaal, opnieuw persconferentie(onuitgegeven) vol ontgoocheling en een lichaamstaal die

aan duidelijkheid zeer welsprekend was;er bovenop een grapje of zo over een pudding. De lunch bij de nieuwe paus hoefde hij niet!! Als afsluiter tijdens de viering op 30 April:"het zou intelectu eel oneerlijk zijn om hem bij voorbaat af te rekenen op zijn ver leden!Hoe zo,mijn vraag:op welk verleden??Sleept de paus een bedenkelijk verleden mee, overvaller, dief, lid van de hitlerjeugd misschien? Was hij niet gedurende vele jaren, voor zoveel als mogelijk, de behoeder en toezichter op de juiste leer, wars van al te veel nieuwigheden die de simpele mens alle vastigheden onder de voeten doen verliezen en de weg naar De Kerk niet meer laten vinden. De kerk in dit land is bijna een kerk in de Kerk geworden. Vrijgevochten, met alle gevolgen vandien. Priesters in jeans, slobbertrui in één woord als priester onherkenbaar én niet gerespecteerd. Hoe ver klaart u anders alle gekkigheid met de kerstviering?? In een Antwerpse kerk; het zachte protest (was er wel een sterk protest) bij de eutanasiewet (en de eutanasieaanpassingen in voorbereiding door de profetessen Leduc en Vanlerberghe); de door de media gemaakte senator (is hij nog wel een pastoor?) waarvan zijn hart weende bij het nieuws van de verkiezing van deze conservatieve paus, die volgens Staf de kerk eeuwen zou teruggooien. En dan deze week het heuglijke nieuws dat de christelijk geïnspireerde jeugdverenigingen over

wegen om de C of K uit hun naam te schrappen. Heeft u de kardinaal "in collegialiteit" iets horen zeggen. Er zou wel eens een nieuwe Cardijn mogen komen! !Toen gooide de media zich op de bisschop van Namen: conservatief! Ik kijk uit naar het vervolg.

Tot slot dit: ik heb oprecht gebeden opdat de Heilige Geest zeker onze kardinaal NIET zou laten verkiezen, dat zou pas een ramp geweest zijn; een ramp voor de gehele kerk. Hij wenste het niet zegt hij ,ik geloof er geen letter van. Trouwens, wat deden die schijnheilige eutanasie

toeristen in Rome, of was het een gratis uitstap. Tussen haakjes nog, onze agnost Robert, bijgenaamd Steve, die een geloofsboek schreef, aangevuld met getuigenissen, ook uit kristelijke hoek, en die zich uitroept tot de beste vriend van de kardinaal; nou die Robert heb ik in Rome gemist!(als morele steun).

Deze brief is af,toevallig zie ik maandagavond op Canvas een

ernstig kijkende Siegfried die een overgenomen jeugdprogramma

aankondigd. Ik val bijna van mijn stoel: een imago-versterkend programa van de kardinaal. Johannes de 24ste. Over de rest van het programma wil ik geen woord meer verspillen.

Meer over Hasselt