Remmery

Micherl Albrechts - Maaseik

Het vinden van DNA op een zegel geeft helemaal geen zekerheid,dat men die brief heeft verzonden. Hierna een voorbeeldje: Tijdens de drukke feestdagen gebeurt het regelmatig ,dat men brieven ontvangt met daarop zegels,die niet gestempeld zijn . Personen met kwade bedoelingen kunnen dus best die zegels opnieuw gebruiken op een brief , om een andere persoon in moeilijkheden te brengen.

In het geval Remmery is het dus raadzaam niet te vlug te veroordelen en voor de camera's triomfantelijk al komen vertellen ,dat de dader van de dreigbrief gevonden is. Dit zou wel eens opnieuw met een sisser kunnen uitdraaien. De soap kan nog gedurende een langere periode verder gaan en krijgt zelfs mogelijks geen waarachtig einde.