BHV

Als het niet zo triestig was dan zou men er zelfs mee kunnen lachen. Ik bedoel het feit dat in deze politieke B-H-Z-komedie de enige partij die rechtlijnig en altijd de splitsing verdedigde systematisch doodgezwegen wordt. De andere “Vlaamse” partijen, ja ook de “bastaardkinderen” van de Volksunie, die de situatie zodanig hebben laten verzieken dat er bijna geen oplossing meer mogelijk is staan elkaar nu te verdringen voor micro en kamera. Gretig worden ze door de nieuwsredactie van de rode VRT ten tonele gevoerd. Met grote woorden en veel bombarie leggen ze uit wat ze allemaal gaan doen. Maar als er hen een Franstalige in de ogen kijkt sch…. ze in hun broek.

Remie Timmers - Houthalen

Ondertussen wordt de mening van de grootste partij van Vlaanderen en ook de mening van meer dan één miljoen kiezers gewoonweg onder de mat geveegd.

Laat ons hopen voor de verantwoordelijken van deze valse berichtgeving dat er nooit een dag komt dat ze zullen geëvalueerd worden op onpartijdigheid en objectiviteit, zoals het trouwens ingeschreven staat in het charter van de VRT. Want dan liggen ze allemaal met klikken en klakken buiten.