Kanne

Vorige week was het weer aan de Burgerkrant van Riemst om haar mening te geven over o.a. de bescherming van mergelgebouwen in Kanne. Alle mogelijke vooroordelen tegen monumentenzorg werden nog eens uitvoerig uitgesmeerd door de heren Vossen en Renkens. In hun oppositioneel-betoog -in-volle-galop konden ze een aantal onwaarheden niet voor zich houden. Oppositie voeren gebeurt regelmatig door het vergroten van details. Een aantal mensen lezen dit nl. graag, al weet ik zeker dat heel wat Kannenaren meewarig het hoofd schudden bij het lezen van zoveel negativisme. De bescherming van een aantal mergelgebouwen heeft alleen maar de bedoeling het eigen (toeristisch) karakter van het mergel- en Jekerdorp Kanne te bewaren voor de volgende generaties. Bij de voorbereiding van deze bescherming - samen met de Vlaamse overheid - heeft ondergetekende meer contacten gehad met betrokken eigenaars dan de onzinschrijvers. Hoe zouden dezen het anders verklaren dat van de meer dan 350 betrokken eigenaars er slechts een 10-tal een bezwaar hebben ingediend tegen de bescherming van hun pand of perceel in een dorpsgezicht? En wat moeten we doen met de eigenaars die er fier op zijn dat hun pand wordt beschermd, zelfs indien dit reeds is gerenoveerd op hun kosten? Zij zien het als een waardering van de overheid dat zij hun eigendom hebben opgeknapt. En laat ons nu eens ophouden met de mensen wijs te maken dat door deze bescherming panden onverkoopbaar zijn en dat de prijzen van de woningen de hoogte ingejaagd zullen worden.

Ivo Thijs - Riemst

Moeten wij hieruit afleiden dat onze blauwe broeders in Riemst geen rentmeesters willen zijn die het karakter van Kanne verder zullen laten aantasten waardoor men binnen 20 jaar amper nog kan zien dat het ooit een mergeldorp is geweest? Foei. Moeten we hieruit afleiden dat ze niet van hun dorp houden en het niet wensen te koesteren als mergeldorp? Foei. Of zouden beschermde panden de makelaars en projectontwikkelaars in de weg staan? Foei.

Paniek zaaien is een techniek die ook veel mensen tegen de borst stuit omdat ze beter weten.

Kanne verdient beter.