BHV

Hoe haalt uw hoofdredacteur ( in de Kern van 4 mei) het in zijn hoofd om te

Dominiek Heylen - Overpelt

stellen dat, ik citeer " De Franstaligen zich niet helemaal ten onrechte bekocht

voelen'. Dat men dat mij eens uitlegt. Het uitvoeren van een arrest van de Rvs, een grondwetteljk recht van de Vlamingen wordt door uw hoofdredacteur afgedaan als teveel gevraagd.

Net zoals de rode staatszender , die er een sport van heeft gemaakt om alle

communautaire dossiers te bespotten en minimaliseren, trekt deze krant ook resoluut de Belgische kaart en probeert ze steeds een uithangbord van paars te zijn.

Weet echter dat zelfs de gematigde Vlaming stilaan genoeg heeft van de

Waalse arrogantie EN dat ze meer en meer het voortbestaan van België in vraag gaan stellen.

Een staat België die Vlaanderen niet alleen jaarlijks vele miljarden kost, maar ook een staat België die Vlaanderen haar rechten ontneemt. Het is zoals een lezer uit Boortmeerbeek schrijft: 'Francofoon en francofiel Belgique is het al 175

jaar gewoon om Vlamingen het zwijgen op te leggen'.

Maar één zaak is zeker : hoe arroganter de Waalse partijen zich opstellen,

hoe sneller het voor de Vlamingen nefaste samenlevingsmodel 'België' uit elkaar zal spatten.