Trouwboekje

'Prijskaartje van identiteitskaart en trouwboekje schommelt sterk' (HBvL 06/05/05)Waartoe heeft men eigenlijk een trouwboekje nodig. Is toch alleen maar in België geldig ! Als men een officieel bewijs nodig heeft, dient men toch steeds in rechte een officieel uittreksel vvoor te leggen hetzij van een huwelijk, een geboorte of een overlijden of welke inschrijving in de burgerlijke stand dan ook.

Suzanne Thoeye - Hasselt

Kan men niet eenvoudig de ontvangst van een dergelijk trouwboekje weigeren?

Andere landen kennen het bestaan van een trouwboekje niet!