Magnesium

Verwijzend naar het artikel heden in HBvL verschenen, wil uw lezers het boek van Dr. Joseph Lévy (1988) aanbevelen. Dr Lévy was voorstander van wat hij noemde "Eumetabolisme" dat erin bestaat bepaalde stoffen als preventieve middelen te gebruiken. Zo beveelt hij aan: Magnesium - Selenium - en

B. Hage Goetsbloets - Hasselt

Bêta-carotène; elementen die-normaal, 't-zij-door ons organisme-zelf geproduceerd- 't zij door gezond voedsel aangebracht worden, doch waaraan ons lichaam, 't zij

door ouderdom 't zij door preparaat-voedsel tekort lijdt, Voeg eraan toe Glucosamine als tegenwerker van gewrichts-artrose, en u mag mij geloven dat ik die sinds drie jaar deze (overigens goedkope) preventieve middelen gebruik, mij een andere man gevoel!