Aanwerving van allochtonen

Vlaams-Brabantse gedeputeerde: "Zaak-Feryn berust op misverstand"

Hubert Spons - Tongeren

Even uw aandacht voor een BELGA-bericht. Een gedeputeerde van Vlaams-Brabant heeft in de provincieraad verklaard in verband met de hetze tegen een bedrijf in Londerzeel : “Uit een contact dat ik had met de bedrijfsleider blijkt dat hij van de kandidaat-werknemers eist dat ze omwille van het contact met klanten een elementaire kennis van het Nederlands bezitten”.

Dat plaatst de haatcampagne in een heel ander daglicht en vraagt een antwoord op de volgende vragen.

Waren de Vlaamse kranten op de hoogte van dit aspect? Zo ja, hebben ze het weggemoffeld omdat het niet bruikbaar was in hun gestook?

Moeten we uit de verklaring van de bedrijfsleider besluiten dat vele of alle allochtone kandidaten niet voldoende Nederlands kennen? Of dat ze verbijsterd of zelfs verontwaardigd zijn dat zoiets van het wordt verwacht? Of dat ze het beneden hun waardigheid vinden die kennis te verwerven? Werd het bedrijf onder vuur genomen door de pers en het Centrum omdat het bedrijf zich niet neerlegt bij de Belgische regel: in België is Frans koning? Bestrijdt het Centrum aan Vlaanderen het recht op zijn grondgebied zijn eigen wetten te doen respecteren?