Ziekte van Depuytren

Een jonge dokter uit het Antwerpse ontdekte onlangs de Naaldaponeurotomie om kromme vingers terug recht te zetten. Per vergissing werd hij voorgesteld als prof in HBVL van 23 en 24 april jongstleden.

Dr. Marijke Ramaekers, uit Hasselt - Hasselt

Deze dankbare ingreep wordt in ons land sinds 14 jaar uitgevoerd en verdient inderdaad meer aandacht.

De dag van vandaag zijn er 2 geneesheer-specialisten degelijk opgeleid voor deze ingreep.

Indicaties zijn zowel Dupuytren(hand) als Ledderhose( voet). Ook Peyronie kan behandeld worden.