Witte woede, witte onmacht

189,3 miljoen euro voor de witte sector, te spenderen aan extra banen, koopkrachtverhoging en werkdrukverlaging (of m.a.w. het menselijke patrimonium). Dit stelde de Vlaamse regering deze week voor. De zorgsector eist 300 miljoen euro. Als advocaat word ik regelmatig aangesteld om een minderjarige bij te staan die bij hoogdringendheid dient beschermd te worden tegen haar of zijn thuismilieu.

Jan Coninx, advocaat - Hasselt

Legio zijn de voorbeelden waarbij na uren rondbellen door de sociale dienst van de Jeugdrechtbank geen oplossing kan worden geboden, wegens: geen plaats, onbereikbaarheid na 17 uur, enz. of slechts een tijdelijke oplossing gaande van één overnachting en dit in een instelling die hiervoor niet werd uitgedacht, zoals de kinderpsychiatrie. De Jeugdrechter en de advocaat worden door dit gebrek aan capaciteit binnen de zorgsector afhankelijk van de goodwill van een instelling en zijn machteloos om een degelijke maatregel uit te denken voor de minderjarige. Deze machteloosheid krijgt de nodige media-aandacht wanneer het een minderjarige betreft die een misdrijf begaat en niet kan worden geplaatst in een instelling bij gebrek aan plaats, maar blijft uit wanneer het een minderjarige betreft die dient beschermd te worden tegen haar of zijn eigen thuismilieu. Ik wens bij deze mijn steun te betuigen aan de zorgsector in hun eis om een uitbreiding van de opvangcapaciteit (over de noodzaak van een hoger loon en meer vakantiedagen laat ik mij niet uit). De huidige toestand van de jeugdopvang is maatschappelijk onaanvaardbaar

Meer over Maaseik