Actiecomité ‘Geen sneltram door de Maten!’ laat van zich horen

Print
Actiecomité ‘Geen sneltram door de Maten!’ laat van zich horen

Actiecomité ‘Geen sneltram door de Maten!’ laat van zich horen

Diepenbeek -

De sneltram rijdt niet door het natuurgebied de MATEN als gekozen wordt voor het Caetsbeektracé langs de Boudewijnlaan.

Het 1.000 ha grote gebied van het domein Bokrijk en Kiewit tot Rooierheide, Pianisberg en Dorpheide Diepenbeek is een kwetsbare groene streek met een overdadige flora en fauna, gezond voor mens en dier.

Je kan er heerlijk wandelen en fietsen. De talrijke vijvers in deze streek van het Wik in Bokrijk, de Maten tot de Dauten in Diepenbeek zijn trouwens een deel van de Wijers, een project dat de Vlaamse regering speciaal in bescherming heeft genomen.

De Maten zijn een natuurlijke parel midden in het grootstedelijk gebied Hasselt-Genk.
Dit beschermd natuurgebied heeft een totale oppervlakte van 566 ha en strekt zich uit over delen van Diepenbeek, Hasselt en Genk. In het oosten heb je de Stiemerbeek nabij het centrum van Genk en de wijk Termien, in het zuiden het Albertkanaal en Diepenbeek, in het westen de Hasseltse Berenbroek en in het noorden Berenbroek en Kneippstraat Genk.

Hier dient ook de zeer belangrijke verbinding met het groene Bokrijk nog gerealiseerd over de Hasseltweg heen.

Ook aan de overkant van het kanaal op Diepenbeeks grondgebied, groene ruimte volgens het gewestplan van 1979, dient nog altijd een bos aangelegd te worden.

Snelle mobiliteitsverbindingsassen, die milieubedreigend zijn, dienen daarom zorgzaam aangelegd met de nodige geluidsweringen en met een goede aanpak van andere vervuilingsfactoren. Verkeersassen dienen gebundeld zodat men alle maatregelen kan nemen om overlast te beheersen en om te verhinderen dat de open ruimte nodeloos verder aangesneden en versnipperd wordt.

In deze optiek kan lijn 2 van het Spartacus-plan best in Diepenbeek het Caetsbeektracé volgen, als een verzorgde afsluiting tussen de Boudewijnlaan en het Albertkanaal. Door de sluiting van de Fordfabrieken in 2014 zullen 130 ha industriegrond vrijkomen. Die kunnen prioritair ingericht worden voor gezonde bedrijven. Zo wordt de groene kanaaloever respectvol ingericht zoals gevraagd door de burgers en opgelegd door de gewestplannen van 1979.

In de jaren zeventig wilden de bouwmeesters over de tuikabelbrug tevergeefs met een expresweg door de Maten snijden. Die politieke blunder van toen wordt nu door de Lijn als een opportuniteit voorgesteld voor het bouwen van de sneltramlijn. Maar het verzet tegen die nieuwe aanslag op de Maten is voorzeker even groot als toen. Indertijd kostte die flater 375 miljoen Bf of bijna 12 miljoen euro. Nu zouden er nogmaals miljoenen euro worden besteed om die brug aan te passen aan het containervervoer en voor de overtocht van de sneltram. Maar aangezien de brug van Diepenbeek op de Westerring ook dient verbouwd kan men best daar de sneltramlijn in die werken voorzien.

Zonder feitelijk nut, sedert 40 jaar, kan men nu de tuikabelbrug der schande beter afbreken en vervangen door een fiets- en voetgangersbrug, maar de Maten moeten blijven voor de mensen en niet voor een sneltram via de Winterbeeklaan of de Kneippstraat.

Het actiecomité ‘Geen sneltram door de Maten!’