Samen

Print

In verwarde, onzekere tijden, wanneer tal van traditionele waarden worden opgeruimd en afgedankt, worden de morele fundamenten van ons samenleven soms wankel. In zo'n leefklimaat wordt er voortdurend aanpassing gevraagd en moeten wij zelf steeds meer keuzes maken.

In zulke tijden is er nood aan een goed overleg, aan een open samenwerking. Realisten en idealisten kunnen elkaar dan heel zinvol aanvullen. Realisten proberen via hun verstand evoluties te doorgronden. Wetenschappers en onderzoekers vertrouwen op hun kennis. Idealisten zijn meer zoekers dan onderzoekers. Zij proberen gebruikmakend van hun verbeelding nieuwe, beeldrijke perspectieven op te roepen en aan te reiken. Realisten en idealisten kunnen elkaar helpen om realistisch en tegelijk hoopvol in het leven te staan. Samen kunnen zij voorkomen dat we vastvaren in onvruchtbaar pessimisme en in even onvruchtbare tegenstellingen tussen 'zij' en 'wij'. “Insième”, samen, zei Paus Franciscus toen hij voor de eerste keer op het balkon stond.