Sociale woningen

'School wordt wooncomplex' (HBvL 18/04/05). Als Huurdersadviesraad ijveren wij al enkele jaren, in samenwerking met de bouwmaatschappij Nieuw Dak, om de belangen van de sociale huurder, niet enkel plaatselijk maar over heel Vlaanderen, te verdedigen en te verbeteren.

Dirk Verhelle, voorzitter Huurdersadviesraad - Genk

Groot was dan ook onze verbazing en nog groter onze verontwaardiging, toen wij in het artikel lazen: "Verder is het goed dat men geen nieuwe sociale woningen gaat bouwen. Dat moet een meerwaarde geven." Dat komt ons over al zouden alle sociale huurders marginalen zijn.

Het zal waarschijnlijk niet de bedoeling zijn geweest om het zo te laten overkomen of misschien zijn de woorden van de persoon in kwestie uit zijn kontekst gelicht. Het is alleszins een foute uitspraak.