Discriminatie

De werkgever met zijn kantelpoorten bond de kat de bel aan. Vraag is en blijft, welk oogmerk diende het in de media te komen met zijn uitlating. Wou hij net als Remmery een pak gratis reclame ?

Michel Cremers - Zonhoven

Soit, feit is dat bekwaamheid van mensen telt, en dat de huidskleur of godsdienst geen beletsel kan/mag zijn, om een job te weigeren..

Wat wel stoort is de kortzichtigheid van de discussie. Men doet nu precies dat discriminatie in het arbeidscircuit enkel allochtonen viseert.

Niets is minder waar.

Autochtonen worden evenzeer gediscrimineerd, al gebeurt dit meestal veel subtieler.

Om het 'subtiele' te demonstreren volgen hier een paar voorbeelden.

Een autochtoon stelt een kandidatuur bij een 'gesubsidieerde', dus een zogenoemde pluralistische instelling. De sollicitant krijgt per e-mail een bericht dat hij/zij wordt weerhouden. Maar dan begint het natrekken van de coördinaten van de bewuste kandidaten, zoals : politieke kleur, ziekenfonds, en dies meer.

Een paar dagen later ontvangt de sollicitant een brief waarin hem/haar wordt medegedeeld dat hij/zij toch niet weerhouden is. Er hoeft heus geen tekeningetje bij datgene wat belangrijk gevonden wordt.

Volgend voorbeeld is even doorzichtig als het voorgaande. De sollicitant krijgt niet eens het kleinste antwoord op zijn kandidatuur. Een tijdje later merkt hij/zij dat de betrekking waarvoor men solliciteerde nog eens in de krant verschijnt. Maar nu zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet worden gewijzigd. Ook hier zullen de meeste lezers het hunne van denken.

Op 6 oktober 2004 vernietigde het Arbitragehof nog een deel van artikel 2 van de anti-discriminatiewet van 25.02.2003.

Het Hof argumenteerde dat het de wetgever niet toekomt de discriminatiegronden te beperken tot die welke in de wet zijn opgesomd. Want discriminatie op grond van 'taal en politieke overtuiging' waren door de wetgever 'vergeten'. Eigenaardig !

Wat er ook van zij, ik vond op een forum van een krant volgende gedachte van een lezer. Een gedachte waar ieder voor zich nog eens kan over nadenken :"

Persoonlijke vrijheid

Ik heb nog nooit een marokaan of een homo geweigerd, maar er is niemand welke mij die vrijheid dat te doen kan ontzeggen, zoals ik de vrijheid heb om andere mensen te weigeren. Waar zijn we tegenwoordig in godsnaam mee bezig? Discriminatie is van alle tijden en des mensen. De rest is huichelarij.

(Citaat letterlijk overgenomen)