Veiligheid van de burger

De tweede fase in de volledige gelijkschakeling van de Vlaamse maatschappij is ingezet.

Hubert Spons - Tongeren

De eerste was gericht tegen het streven van de Vlamingen naar zelfbeschikking. Het is overbodig opnieuw alle ongrondwettelijke, onwettelijke en ondemocratische maatregelen en acties op te sommen die het anti-Vlaamse racisme heeft ingezet om Vlaanderen blijvend aan België en Wallonië te onderwerpen. De weigering Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen was het eindsignaal: tot hier en niet verder, nooit meer.

Nu, in de tweede fase, wordt de vrijheid van de burgers aangepakt. Door één enkele maar welgerichte aanval, met de bedoeling alle weerstand onmiddellijk en met één slag te breken (de Belgische staat en het regime dat in zijn naam optreedt hebben niet meer het geduld om het verzet stapsgewijs uit te roeien, zoals ze met de Vlaamse Beweging hebben gedaan). Bedrijfsleiders en hun klanten wordt nu het recht ontnomen te kiezen wie ze aanwerven of door wie ze bediend willen worden. Wat nu in de gemeente L gebeurt is maar een prikactie. De plannen voor een massale aanval liggen klaar en kunnen onmiddellijk uitgevoerd worden.

De tactiek is geïnspireerd op de collectivisering van de zelfstandige landbouwbedrijven in Rusland door de sovjets. Zoals de Russen toen leven wij onder een eenpartijstelsel. Alleen beseffen wij het niet.