BHV -constructieve sfeer

BHV - Constructieve sfeer

Jean Baerten - Spanje

Constructieve sfeer ? Dat hangt allemaal af van de bron (HBvL, 29 04 05). Een paar dagen geleden steunde de hoofdredacteur op lekken die voor de Vlamingen aanlokkelijk zouden zijn. 's Anderendaags bleek daar niets van te kloppen. BHV moet steeds wijken voor andere zogeheten dringende onderwerpen, terwijl BHV reeds bijna een halve eeuw hangende is. In een land als het onze, dat steeds met communautaire zaken geconfronteerd wordt, zou aan beide zijden een grondwet-specialist, zoals VandeLanotte zich niet met budgettaire zaken moeten inlaten, maar zich full-time concentreren op de relaties tussen de gemeenschappen en regio's, alsook met de hogere rechtbanken die zich daarmee bezighouden. Het is een vrome wens van Di Rupo om vijf à tien jaar bevrijd te zijn van dergelijke problemen, zeker als men nooit tot op het bot gaat. De regeringsstructuur en niet de Vlamingen zijn verantwoordelijk voor overlast, die nachtelijke vergaderingen vereist. Een andere methode zou erin kunnen bestaan de tegenstellingen te laten uitpraten door de respectieve regeringen die direct te maken hebben met het probleem BHV : daar hoort de Waalse regio niet bij, wel de Brusselse, naast de Franse en Vlaanse gemeenschappen. De centrale regering moet enkel maar notaris spelen en acteren wat de gemeenschappen zijn overeengekomen. Als hun parlementen en regeringen akkoord gaan met een evenwichtige oplossing, dan heeft m.i. noch de eerste minister noch zijn ministers daar zaken mee. Alles wordt nog gedaan alsof deze Staat geen decentralisering heeft gekend. Verhofstadt zou kunnen uitblazen, naar de koers kijken of zelfs gaan fietsen.