Kernproeven

'Amerikanen waarschuwen voor Noord-Koreaanse kerntest' (HBvL 30/04/05). Vermoedelijk zijn 95 percent van alle aardbewoners tegen kernproeven; de vijf percent "pro's" zijn ofwel te werk gesteld in de desbetreffende globale wereldindustrie of hebben er belangen in (zij het in aandelen of om machtsredenen).

Charles Van Heester - Antwerpen

Opmerkelijk blijft toch dat Israël, uiteraard de meest vredelievende staat ter wereld, al ettelijke vergelijkbare proeven heeft gedaan en dit niet alleen op hun "eigen" grondgebied (of moeten wij zelfs dit als Palestijns beschouwen ?), over een arsenaal beschikt dat als het derde grootste wordt omschreven en er geen haan over kikt. De atoom-jongens uit Wenen die zich dagelijks druk maken over N-Korea, Iran en de vroegere Iraks en Indië hebben dit tot nu toe vreedzaam en in volledige overeenstemming enkele decennia over het hoofd gezien... Nu "dreigt" er echter gevaar !

Dat het VS-Imperium een feit is betwist niemand en dat zij alle kandidaat-kernbezitters gemakkelijk kunnen afschrikken is duidelijk.

Maar of "waarschuwingen" aan derden op hun plaats zijn of als "wenselijk" dienen omschreven is gezien het voorgaande eerder als lachwekkend te beschouwen. De twee maten weet je.

Wat mij betreft heeft de eenbenige skiër die zopas een wereldrecord brak veel meer blijk gegeven over een evenwichtige balans te beschikken dan de VS-administratie anno 2005.