thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

BGHSG vzw viert Internationale Dag van de Geleidehond

De laatste woensdag van april wordt traditiegetrouw wereldwijd de blindengeleidehond en het werk van blindengeleidehondenscholen internationaal in de aandacht gebracht. Dit jaar gebeurt dat op woensdag 24 april. Voor Blindengeleidehondenschool Genk (BGHSG) vzw is dit een gelegenheid om een verjaardagstaart met 30 kaarsjes uit te blazen.

Karlien Jespers

Een beetje geschiedenis …

Blindengeleidehonden hebben al een lange geschiedenis in België. De eerste opleidingscentra dateren van net na de 1ste Wereldoorlog. In België kwam in 1932 onder de hoge bescherming van Koningin Elisabeth en Mevr. Solvay als voorzitster, “L’Ouevre Belge du chien-Guide” (Het Belgisch Werk van de Geleidehond) tot stand, dat eerst aan een aantal blinden blindengeleidehonden uit Zwitserland bezorgde.In 1934, na de sluiting van de school te Vevey te Zwitserland, richtte ze zelf een africhtingcentrum op te Maffles bij Ath. Tot na de tweede wereldoorlog bleef dit werk het enige in zijn soort in ons land.

Na de tweede wereldoorlog, in 1946, werd er in België een nieuwe, tweede geleidehondenschool geopend, namelijk, “Les Amis des Aveugles” in Ghlin, in de buurt van Doornik. Tot op vandaag bestaat deze school nog steeds.

30 jaar Blindengeleidehondenschool Genk …

Een Nederlandstalig opleidingscentrum kwam er pas in 1951 te Assebroek onder de vleugels van Licht en Liefde vzw. Dit centrum sloot echter de deuren in 1968. In eerste instantie werden in de jaren ’70 blindengeleidehonden gekocht en ‘ingevoerd’ uit Nederland.

Pas in 1983, precies dertig jaar geleden, vatten enkele vrienden uit Bocholt en omgeving, het idee op om een nieuwe Vlaamse geleidehondenschool op te richten. Na bezoeken aan de geleidehondenscholen van Ghlin, Amstelveen (Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds) en Groot-Brittannië (Guide Dogs for the Blind Association) werd de VFOBB, Vereniging voor het Fokken en Opleiden van Blindengeleidehonden Bocholt, boven de doopvont gehouden. De VFOBB was daarmee, na vele lange jaren van afwezigheid, terug de eerste blindengeleidehondenschool in Vlaanderen.

17 jaar later, in 2000, nam het toenmalige bestuur het besluit het opleidingscentrum naar Genk te verhuizen. Doorheen de jaren is de bekendheid van ons centrum gegroeid. Onze honden in opleiding zijn intussen een vertrouwd beeld in Genk en daarbuiten.

De naam VFOBB verdween en we werden ‘Blindengeleidehondenschool Genk’ vzw. In 2010 vervingen we de oude afkorting in een nieuwe: BGHSG.

Meer dan 120 geleidehonden …

In haar dertig jarige geschiedenis leidden de medewerkers van BGHSG meer dan 120 geleidehonden op. Bijna al die tijd gebeurde dit zuiver en alleen met vrijwilligerswerk. Dat is het vermelden waard.Ondanks de hoge onkosten, die we als opleidingscentrum hebben, blijft het de doelstelling om onze blindengeleidehonden kosteloos te bezorgen aan personen met een visuele handicap. Het is en blijft absolute prioriteit om de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en mobiliteit van blinden en slechtzienden te vergroten.Vermits er geen structurele overheidssubsidie bestaat, blijft Blindengeleidehondenschool Genk vzw afhankelijk van sponsoring, giften en acties door particulieren, bedrijven, scholen, verenigingen en serviceclubs.

Internationale erkenning …

BGHSG vzw is sinds 2005 ‘candidate member’ van Assistance Dogs Europe. 2013 wordt een cruciaal jaar. Onze medewerkers zijn actief in de weer met de voorbereidingen voor de accreditatie en de daarbij horende audit door buitenlandse ‘assessors’. Het behalen van deze accreditatie staat garant voor kwaliteit en bewijst dat onze organisatie beantwoordt aan internationale normen en standaarden wat betreft ‘assistentiehonden’ in het algemeen en meer specifiek ‘blindengeleidehonden’.

Een nieuw logo …

Elke verjaardag is altijd een terugblik naar het verleden, maar voor Blindengeleidehondenschool Genk vzw is het de start van nog vele mooie jaren, die hopelijk mogen volgen. Om dit te symboliseren lanceert het opleidingscentrum op de Internationale Dag van de Geleidehond een nagelnieuw logo. Het logo draagt de kleuren van de Europese assistentiehonden: geel en blauw. De nieuwe afkorting wordt de kern van Blindengeleidehondenschool Genk en moet op termijn meer weerklank krijgen.

Verjaardagstaart …

De kaarsjes van de verjaardagstaart worden officieel uitgeblazen op 15 september tijdens de Genker Guide Dog Day, die plaatsvindt tussen 12.00 uur en 19.00 uur in zaal Casa Papa Giovanni te Genk (Noordlaan 111). Die dag worden ook enkele afgestudeerde blindengeleidehonden officieel overhandigd aan hun nieuwe baasjes en mogen ze definitief aan het werk.

Info:

www.blindengeleidehondenschoolgenk.be

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio