Getuige van de eenzaamheid

Print
Getuige van de eenzaamheid

Getuige van de eenzaamheid

Een heer woonde op een appartementje
Het was niet meer dan hij bezat, een tenije
Hij liep reddeloos verloren
AIsill de buren hem niet wilden horen?
Tegen de morgen was de eenzaat dood
Dit bemerkte de bezorger van't dagelijks brood
Weer een slachtoffer van 's mensen onverschilligheid
Of was het alleen maar hopeloze eenzaamheid
Toen hij begraven werd, stonden er enkele getrouwen
Die hun verdriet ondanks in toom konden hou en
Wat had die dwaze eenzaat toch voor doel
In zijn jeugd bemind en daarna een hopeloos gevoel
Maar ach, op de jongste dag
Sloeg de gestorvene zijn laatste slag
Het verkeerde, want net als de dood tot hem kwam,kwam ook de spijt En nu, heeft hij zich hoe-dan-ook van dit nare einde bevrijd
Nu verkeert de man onder zwijgzame spoken
En is dan ook gestopt met twist te stoken
Kijkt op in't vagevuur naar duivel en god
Voor de ene is suïcide een hemels verbod
Voor d' ander is doodgaan een weergaloos gebod
Nu hij terugkeerde onder de roemlozen
Gaat hij niet om met de dwazen en de bozen
Nu hij terugkeerde heeft de wijze hem melancholie geschonken En geen gif voor't hartepijn doch medicijn des geest gedronken
De vreslijke hellepijn heeft zo toebedeeld wat de hemel niet kon
Zo gaat dat in de stad waar de eenzaamheid begon
Grotesk is die stad, gebouwd op de witte steen van Carrara De zon schijnt er nooit, er is veel lawaai tarara
En wat een kunst of zege, de allochtonen voelen er zich thuis Kijken tesamen met autochtonen naar de buis
Père Joseph loopt geschoeid in sandalen van kapel tot kerk De jeugdigen zoeken hun vertier van spel tot werk
Er is toch iets met de leer der profeten en apologeten
Allen moeten beamen dat de leer der vrede wordt vergeten De oorlogsmachinerie vergreep zich aan de vaderen
Er stroomt en welt verholen krijgszucht in onze aderen Nooit meer oorlog! roept men, en daar begint het tij te keren Hoe daartegen zal de mensheid zich verweren
Laten wij autochtoon of allochtoon onze afkomst niet beklagen
Smeek om detente of meer en meer zinvolle vragen.