Sterven voor de kunst

Print
Sterven voor de kunst
Limburgse kunstenaar stuurt eigen doodsbericht
Wereld in. (HBvL 15/04/05)
Een dergelijk bericht via de krant -de overlijdensberichten- de wereld insturen getuigt niet van goede smaak Wij worden er door getroffen, want wat in de krant staat op de pagina's van de overlijdensberichten wordt voor waar aangenomen. Daarmee moet men de mensen niet verwarren. Meer getuigd het van een mediatieke stunt van de kunstenaar om zich of zijn werk in de aandacht te brengen. En deze 'spielerei' mag, maar dan buiten de krant, dat toch een medium is,dat volgens mij 'waarheid' zou moeten brengen.
Aangekondigd dat dit verhaal op één april is gebeurd, dat zou iets anders zijn, maar nu gezien de feiten toch wel belangwekkend zijn namelijk een vermoedelijk overlijden van een mens, worden ons de feiten op een bizarre en helemaal niet ludieke manier ingelepeld.
Hierbij toegevoegd heb ik dan ook een verhaal van mijn hand, dat beter de manier kan schetsen wat de toedracht is van een verhaal.
Het prozagedicht is een vertelling die niet iemand voor de gek wil houen met onware gebeurtenissen maar met integere waarheid, die door de kunstenaar zelf is verzonnen om beter bij de ware toedracht van de tragiek te komen.