Wiric

Print
Wiric

Wiric

Wiric bouwt bij om wachtlijst korter te maken HBvL di 19/04/05
Een artikel dat zowel positieve als negatieve gevoelens oproept.
Negatief : Niet te geloven dat er wachtlijsten zijn voor zwaar gehandicapte mensen die echt opvang nodig hebben.
Voor een opvangtehuis voor gehandicapten is er niet genoeg geld. De huidige subsidies kunnen niet zorgen voor voldoende huisvesting en personeelsbezetting van de opvangtehuizen. Zou de overheid niet beter kunnen besparen op andere dingen in plaats van op het menswaardig bestaan van gehandicapten. Er zou bijvoorbeeld nog wel geld zijn om eventueel de olympische spelen te organiseren.
Gehandicapten en hun families worden op deze manier toch aan hun lot overgelaten.
Positief : Met eigen middelen en het organiseren van benefietacties zorgen gewone mensen, sponsors ervoor dat het ontbrekende geld er wel is.