Limburgers en het bossenfonds

Print
Limburgers en het bossenfonds

Limburgers en het bossenfonds

' Pinxten en Vanbaelen willen afschaffing compensatieregeling bossen' (HBvL 19/04/2005). Eindelijk ontdekken ook de VLD-politici dat er wat aan de hand is met de boscompensatie die de Limburgse bouwers moeten betalen als ze een struikje of een boom op hun bouwperceel moeten verwijderen. Met de opbrengst die men ontvangt van de Limburgers en deze uit de Antwerpse Kempen betaalt men daardoor de aanplantingen elders in Vlaanderen. Elders in Vlaanderen zijn er immers weinig of geen bossen en moet men niets betalen om te bouwen. Ik herinner me nog het verzet van de Genkse burgemeester Jef Gabriels toen hij in 2000 hiertegen protesteerde bij de toenmalige Vlaamse regering Dewael. Ondanks alle argumenten werd de prijs van 1,98 € per m² (tot x 2) toch doorgedrukt. Duizenden jonge Limburgse bouwers betaalden ondertussen handenvol geld. Berouw komt blijkbaar na de zonde…