Ford Genk

Welke rekenkunde?

Print
Welke rekenkunde?

Welke rekenkunde?

In HBvL 19.04.5 is de heer Somers (VLD) aan het woord over lastenverlaging voor werkende Vlamingen, die voor de partij essentieel is.
Ik citeer de voorzitter :" De VLD merkt op dat nu alleen mensen met een vervangingsinkomen een belastingsvermindering genieten, waardoor een inkomen uit arbeid vaak zwaarder belast wordt dan een even groot vervangingsinkomen."
Welnu, ik wil dit statement van Somers weerleggen. Ik hoef daarvoor maar naar mijn eigen situatie te kijken.
Toen mijn echtgenote en ik, beiden nog een beroep uitoefenden, betaalden wij gemiddeld zo'n 40.000 fr belastingen BIJ.
Nu, met een gereduceerd inkomen (heel wat lager) van onze pensioenen betalen wij om en bij de 90.000 fr belastingen BIJ.
Nochtans worden voor de voorheffingen dezelfde tabellen gebruikt als voor werkende.
Daarenboven betalen wij nog eens iets meer dan 40.000 fr.aan 'solidaritreitsbijdragen'. Wellicht ziet Somers deze bijdragen niet als een belasting.
Voor het gezinsinkomen betekenen ze wel degelijk een 'belasting'.
Somers beseft zeker dat één en ander te maken heeft met de discriminatie van gehuwde gepensioneerden. Discriminatie die weliswaar is opgeheven, maar wordt uitgevoerd in uitgesteld relais. Doch, voor mij telt datgene wat ik 'vandaag' van mijn inkomen moet ontberen.