Duikongeval op de Oosterschelde

Print
Open brief aan Nelos
Naar aanleiding van het duikongeval op de Oosterschelde afgelopen weekend maak ik mij de volgende bedenkingen wat betreft de duikopleiding en de bijhorende openwaterproeven. Is het misschien niet aangeraden om deze proeven te hervormen, daar deze onverantwoord gevaarlijk zijn ? Ikzelf duik nu meer dan 10 jaar maar weiger om mijn leven op het spel te zetten om een hoger brevet te halen. Jaren leert men ons de regels van de duiksport en wordt er op de veiligheid gehamerd, maar op het moment dat je een proef moet afleggen worden alle duikregels aan de laars gelapt. Een duiker die op dat moment een fout maakt of een verkeerde reactie heeft brengt hiermee zichzelf en anderen in groot gevaar. Ik meen te weten dat de grote meerderheid van de duikongevallen te wijten zijn aan het afleggen van deze proeven. Als het middel (de proeven) het doel (de veiligheid) niet baat, denk ik dat jullie een einde moeten stellen aan deze « kamikazepraktijken ». Als je bv. een rijbewijs voor je auto moet afleggen moet je je ook aan de regels houden en gaan ze ook niet nakijken wat je zou doen in een noodsituatie. Het feit dat je een proef 1 keer goed doet geeft trouwens geen garantie dat je deze meerdere keren goed gaat doen, en zeker niet als het om een echte noodsituatie gaat.
Ik heb dit schrijven gedaan omdat ik de duiksport erg genegen ben. Ik weet ook dat julie er alles aan zullen doen om onze sport veilig te maken. Denk bij deze eens extra na of die proeven echt (op deze manier) moeten.