Verkeersboetes

Print
In de krant van donderdag 14 april stond dat Hasselt na Brussel het hoogste scoort wat betreft de verkeersboetes. Daar dient een kanttekening bij gemaakt te worden:
Hasselt is dan misschien wel de ‘properste’ stad, het openbaar vervoer is er gratis en de inwoners krijgen er gratis boompjes aangeboden. Maar het zou beter zijn indien deze stad bijvoorbeeld eerst eens wat centen zou uitgeven aan de aankoop van een paar potten blauwe en witte verf waarmee ze de gehandicaptenparkings op een duidelijke manier aangeven (zoals trouwens overal tegenwoordig). Nu wordt er een plaatje van ongeveer 30 bij 15 centimeter gebruikt om aan te geven dat de eerstvolgende twee of drie parkings voor gehandicapten zijn.
Men moet niet alleen willen bekeuren, men moet ook willen leren uit deze bekeuringen en zich afvragen of deze overtredingen geen gevolg zijn van onduidelijke verkeerssituatie! Of gaat het echt alleen maar om de inning van de lieve centen?
Algemeen gesproken heb ik niets tegen verkeersboetes, maar ik ben ervan overtuigd dat een hoop overtredingen vermeden konden worden indien men een beetje duidelijkheid bracht in de verkeerssituaties: iedere weggebruiker zijn plaats in het verkeer, duidelijke wegmarkeringen met witte lijnen (vooral ook in de centra”) en geen onbenullige, irritante of zelfs milieuonvriendelijke en ongezonde obstakels.
Wil men echt iets doen aan de verkeersveiligheid dan dient men op de eerste plaats iets te doen aan verkeersergonomie. Op dit ogenblik doet men het tegenovergestelde, men doet al het mogelijke om het de mensen zo moeilijk en oncomfortabel mogelijk te maken in het verkeer. Dit is een anti-ergonomisch verkeersbeleid en dat kan niet goedgekeurd worden!