Winkels maken minder fouten op kastickets

Print
Winkels maken minder fouten op kastickets

Winkels maken minder fouten op kastickets

Controles van de FOD Economie in 200 winkels hebben uitgewezen dat winkeliers tegenwoordig minder fouten maken op hun kastickets. Bij de vorige controleronde afgelopen zomer was er bij 5 procent van de producten een foute prijsaanduiding, nu is dat gedaald naar 2,8 procent.
Dat meldt zelfstandigenorganisatie NSZ vandaag.

Het aantal winkels dat volledig in regel is met de prijsaanduiding, is meer dan verdubbeld ten opzichte van de vorige controleronde in juni en juli van 2012, stelt NSZ. "Daarnaast valt uit de controles op dat een foutieve prijsaanduiding geen financiële impact heeft: de positieve en negatieve prijsverschillen houden elkaar in evenwicht." Vorig jaar kondigde de FOD Economie aan hoge boetes op te zullen leggen aan winkels die zich niet aan de juiste prijsaanduiding houden. Indien het aantal fouten tussen de 1 en de 10 procent bedroeg, moest de zelfstandige handelaar per inbreuk 500 euro ophoesten. Wanneer het aantal fouten op het kasticket meer dan 10 procent bedroeg, voorzag men zelfs om de winkel voor de rechtbank te dagen. Na protest van de zelfstandigen heeft minister van Economie Johan Vande Lanotte recentelijk beslist dat de boetes voortaan lager zullen uitvallen, zo wordt bevestigd door zijn woordvoerder. Als het aantal fouten tussen de 1 en de 5 procent ligt, zal een zelfstandige handelaar een boete van 50 euro moeten betalen indien de inbreuk in het nadeel van de consument is. Ligt het aantal fouten in het nadeel van de consument tussen de 5 en de 10 procent, dan krijgt de zelfstandige winkeluitbater voortaan een boete van 250 euro. Wie meer dan 10 procent fouten maakt tegen de prijsaanduiding, krijgt bij een blijvende overtreding een vordering tot staking tegen zich ingesteld. Voor ketens die in de fout gaan, liggen de boetes dubbel zo hoog.