BHV en democratie

Print
Een briefschrijver beweert bij hoog en laag dat het niet bewezen is dat de splitsing van BHV een democratische eis is. Het is niet bewezen dat de "meerderheid van de Belgen of zelfs van de Nederlandstaligen een splitsing willen".
Als dat zo zou zijn, hoe komt het dan dat ALLE Vlaamse partijen het over het probleem BHV eens zijn, dus ook de partij waarvoor de heer Michielsen stemde? Dat de Vlaamse meerderheidspartijen (die men, m.u.v. de N-VA, bezwaarlijk kan verdenken van enig flamingantisme) een regeerakkoord sloten met de splitsing als belangrijk element, sluit de mogelijkheid uit dat de splitsing een manifest ongerechtvaardigde eis zou zijn. Dat niet iedereen aan Vlaamse kant zich in de praktijk aan zijn woorden en beloftes zal houden, is natuurlijk niet nieuw. Woordbreuk is eigen aan politiek en beloften zijn er om niet na te komen, redeneren vele politici.

Wat de heer Michielsen bedoelt met "de belangen van de gemeenschap en van een pluralistische samenleving dienen", is me een raadsel. Dat lijkt me weer zo'n typisch door francofonen en francofielen gebruikte politieke slagzin te zijn, die dient om alle eisen die in het nadeel zijn van de franstalige politieke usurpatoren in één zin van tafel te vegen. Dat soort van gratuite pseudo-argumenten is van hetzelfde niveau als "de miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië passen in de Belgische solidariteit". Laat ongrondwettelijkheden en een regelrechte jaarlijks miljardenroof waartegenover geen positieve evolutie in Wallonië bestaat, gewoon bestaan, want de "pluralistische gemeenschapsbelangen prevaleren". Jawadde zeg.

De "fierheid van Vlaamse volk" wordt door de heer Michielsen op alweer zeer gratuite wijze afgedaan als per definitie ondemocratisch. Mag ik hem eens vragen of hij hetzelfde zou beweren mocht er gestaan hebben: "de fierheid van het Belgische volk"? Want voor mensen als meneer Michielsen is belgische fierheid en nationalisme goed en is de Vlaamse variant slecht, is het belgische (francofone) separatisme van 1830 goed en het Vlaamse separatisme anno 2005 slecht.

Tot slot zou ik de heer Michielsen eens willen vragen wat hij bedoelt met een "gezonde democratie"?
Is dat die belgische interpretatie van democratie die erin bestaat al 175 jaar aan één stuk een bepaalde taalgroep onder de knoet te helpen houden? Is dat die interpretatie die toelaat dat Vlamingen in vele Brusselse ziekenhuizen niet eens (degelijk)worden geholpen omdat de arts, verpleger of het urgentieteam in kwestie in een tweetalige stad de taal niet machtig is? Is dat die interpretatie die ongrondwettelijkheden rechtvaardigt onder de noemer "pluralisme en gemeenschapsbelangen"? Is dat die interpretatie die toelaat dat één taalgroep ongrondwettelijk stemmen kan gaan ronselen in een ander taalgebied, terwijl het omgekeerde uitgesloten is? Is dat die interpretatie die toelaat dat de communistische PS bezuiden de taalgrens, heel Wallonië in zijn greep houdt en elke economische heropleving tegenhoudt bij gebrek aan noodzakelijke politieke maatregelen?

Ge moogt er fier op zijn, op UW Belgique.