Viering 75 jaar priesterwijding Jan Lavigne

Print

Viering 75 jaar priesterwijding Jan Lavigne

Maaseik -

Op 1 april 2013 werd de 75 ste verjaardag van de priesterwijding Jan Lavigne, ere Vicaris generaal van het Bisdom Hasselt in Maaseik gevierd.

Jan werd op 14 november 1914 geboren als oudste telg in het gezin van Marcel Lavigne (1882) van Vechmaal en Marie Vandevelde ( 1891) uit Heers.

In 1907 werd vader Lavigne in Mettekoven aangesteld als onderwijzer. Bij gebrek aan een school in het dorpje gaf hij les in een oud huis aan de kerk. In 1913 kwam er een nieuw school. Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog werd zijn vader gemobiliseerd.
Vijf jaar later kwam hij thuis en zag zijn zoon Jan voor het eerst. In dit gezin werden nog vijf kinderen geboren: Emiel, Laure, Edmond +, Josée+ en Jules.

Jan Lavigne ging in 1926 naar het seminarie te Sint-Truiden. Op 16 april 1938 werd hij al priester gewijd in de Pauselijke Aartsbasiliek Sint-Jan van Lateranen te Rome.

Hij was aalmoezenier bij de Scouts en ging regelmatig mee op kamp. Zo organiseerde hij tripjes naar bergstreken in het buitenland, hij was nogal sportief ingesteld.
Van 1940 tot 1944 is Jan kapelaan in Winterslag. In 1944 wordt Jan professor aan het Seminarie te Sint Truiden tot 1950. Daarna gaat Jan naar een groot seminarie te Luik en doceert kerkgeschiedenis. Daarnaast krijgt hij nog twee opdrachten; het begeleiden van priesterstudenten en stagelopende seminaristen. Jan werd pastoor in Christus Koning Kerk van Waterschei op 1april in 1958.Daar stond hij dichter bij de mensen. Priester aan het altaar, priester onder de mensen: dat zijn voor hem de mooiste herinneringen. Hij was een zeer toegewijde priester met een heldere visie. In 1968 is Jan gevraagd om vicaris generaal te worden door de eerste bisschop Jozef Maria Heusschen voor het Bisdom Hasselt. Als vicaris generaal was hij bevoegd om de parochies beter met elkaar te laten samen werken.
Op 75 jarige leeftijd (1989) heeft hij zich teruggetrokken in Maaseik om er te genieten van zijn welverdiend pensioen. Van daar verzorgde hij wel nog de eucharistieviering in de omliggende dorpen.
De viering is opgedragen door de deken Michiel Housen in samenwerking met de pastoor van Maaseik Gerard Janssen, Vicaris Champagne Augustin, Pastoor Priester op rust in Heppeneert Stals Mathieu en Diaken van Maaseik Jos Vancleef.
Partrick Hoogmartens kon niet aanwezig zijn en heeft een brief geschreven die werd voorgelezen door vicaris Champagne.
Hij was een heel bescheiden persoon. De mis moest in alle eenvoud zijn zonder giften. Wie wou mocht iets geven in het offerblok voor hulp aan de armen.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio