Slachthuisgroep Noordvlees werft 20 arbeiders aan

Print
De slachthuisgroep Noordvlees wil dit jaar twintig, voornamelijk jonge, arbeiders aanwerven voor haar dochterondernemingen Noordvlees Van Gool in Kalmthout en BGMC in Lochristi. In een persbericht laat de groep vandaag weten dat de rekruteringen enkel gerealiseerd kunnen worden dankzij enkele maatregelen van de federale regering om de loonkosten voor jonge werklozen te verlagen.

De federale regering besliste vorige week bij de begrotingscontrole een aantal maatregelen door te voeren om de loonkosten voor de risicogroep van laaggeschoolde jonge werklozen (tot 27 jaar) te verlagen. Concreet gaat het om een bijdragevermindering van 500 euro per maand, gedurende maximaal drie jaar. In die periode behouden de jongeren ook een deel van hun werkloosheidsuitkering. "Na de bekendmaking van de beleidsmaatregelen door federale regering berekende de Noordvlees Groep dat de loonkost voor jonge werkzoekenden -door de overheidstegemoetkoming in de sociale lasten en de deelse meeneembaarheid van de werklozenuitkering- werd verlaagd met 25 procent", zegt de groep donderdag. "Deze maatregel laat de Groep Noordvlees toe om versneld haar groeistrategie door te voeren." De beslissing om tot de twintig aanwervingen over te gaan, werd uiteindelijk genomen na een ontmoeting met federaal minister van Economie Johan Vande Lanotte (sp.a) en met vertegenwoordigers van de beleidscel van federaal minister van Werk Monica De Coninck (sp.a), zegt het bedrijf nog. Noordvlees wijst er wel op "dat de blijvende hoge loonkost die de concurrentiepositie van de Belgische vleessector blijft bedreigen".