Openstelling gerenoveerde Sint- Willibrorduskerk in Eisden-dorp

Print

Openstelling gerenoveerde Sint- Willibrorduskerk in Eisden-dorp

Maasmechelen -

Op vrijdag 22 maart 2013 had tussen 18.30u en 21u, de officiële heropening van de pas gerenoveerde Sint- Willibrorduskerk plaats in Eisden- dorp, met een academische zitting.
De renovatiewerken kenden al een start enkele tientallen jaren geleden maar de echte, eigenlijke, renovatiewerken mogen we situeren in de laatste jaren met o.

a. het herstel en aanpassing van de electriciteit, de verlichting, de glasramen en in de laatste fase de grootse schilderwerken…!
Archtect Norbert Förster uit Rekem leidde het geheel in goede banen.
Gedurende de laatste jaren werd er ook aandacht besteed aan de deskundige restauratie van enkele van onze kerkschatten: “het Retabel, Sint-Anna-ten-Drieën, de drie Herderkens, Sint- Jan- in- Disco, de Engel met de Marteltuigen en de Apostelbalk”.
Andere beelden en voorwerpen in onze kerk en de kruisweg met zijn 14 staties, kregen een degelijke opknapbeurt.
Twee erkende firma’s zorgden voor de conservatie en restauratie ervan namelijk de firma “Galatea”- kunstrestauratiebureau uit Lanklaar alsook de firma “Vanherck” uit Antwerpen.
Het werd een fijne, geanimeerde Academische Zitting, waarbij zowel aandacht besteed werd aan het wereldlijke- als aan het religieuse aspect van onze kerk.
Onze gerenoveerde kerk is een kerk die vanaf heden open staat voor al onze gelovigen, voor alle Kerkelijke aangelegenheden maar ook voor o.a.“socio- culturele- activiteiten” die kaderen binnen onze kerk en ons Christelijk gedachtengoed.
Burgemeester Raf Terwingen opende de Academische Zitting met een toespraak over het “kerkplan”.
De Voorzitter en de Secretaris van de Kerkraad brachten een kort en bondig relaas over de geschiedenis van de kerk en de renovatiewerken alsook over de Kerkschatten binnen onze kerk.
De toespraken werden telkens afgewisseld door een live-optreden van een muzikaal- ensemble uit onze onmiddelijke omgeving.
Na de Academische-Zitting mocht iedereen een “rondgang” doen in onze kerk, gaande van hoog, boven op het hoogzaal tot achter in de “sacristie”!
Bij een hapje en een drankje werd er uitgewisseld van gedachten met mensen uit onze naaste, directe omgeving maar ook met mensen ver erbuiten…! Het bijwonen van de heropening was voor hen een “must”. De band met onze kerk hebben ze die avond versterkt.
Gelovigen, niet-gelovigen alsook anders-gelovigen hebben zich die avond letterlijk als figuurlijk ontmoet!
Laat ons in die geest verderbouwen en komen tot een wereld waar het goed is om te leven!!


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio