Jezus niet terechtgesteld door de joden

Print

Jezus niet terechtgesteld door de joden

Ik hoop dat dezelfde gepensioneerde Oxford-historicus die een van de fundamenten van het rooms-kristelijk geloof met een pennetrek wil onderuit halen zich zal beperken tot deze enige stunt. De oude man had zijn interpretatie van het nieuwe testament natuurlijk al veel eerder kunnen lanceren en ook al sluit ik marketing-overwegingen uit toch zullen er wel heel bijzondere redenen bestaan om nu, uitgerekend in de Paus-actualiteit, met zijn sensationele stellingen uit te pakken.
Als betrokkene nu volgende keer even Mohammed onderuit haalt hoop ik eveneens dat hij niet zal verschieten als er kort na verschijnen weer een "fatma" wordt uitgesproken.
Maar kristenen zijn zo'n schapen dat ook de volgende historicus vlotweg mag "bewijzen" dat Jezus nooit geleefd heeft en een hersenspinsel is van overwerkte slaven.
"Oh my God" is de courante uitdrukking van ongeloof.